x

Vols conèixer la nostra normativa? A continuació podras consultar la documentació de l'institut on es recullen les normes que regeixen el nostre funcionament.

Documentació sobre organització i gestió

Fes clic sobre el mòdul de descàrrega que necessitis. Accediràs a arxius compartits a carpetes de Google Drive des d’on podràs descarregar la documentació.

Normes d'organització i funcionament de centre.

Document que aplega el conjunt d’acords i decisions que el conjunt del claustre de professors i el consell escolar han adoptat per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el PEC i la PGA.

Projecte Educatiu de centre (En Revisió)

Document que estableix les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa i és, alhora, el compromís del nostre centre amb la societat.

En aquest document es descriuen la missió, visió i els valors, entesos com a trets d’identitat que defineixen i diferencien el nostre centre, l’Institut de Terrassa.

Projecte lingüístic de centre (En Revisió)

El projecte lingüístic concreta l'ús i aprenentatge de les llengües al centre, tant les llengües oficials com les llengües estrangeres.

Programació general anual

Document elaborat anualment per l’equip directiu i aprovat en consell escolar on es recullen els aspectes organitzatius i de funcionament concrets per a cada curs escolar.