x

3r ESO

Els alumnes de tercer d’ESO comencen les activitats d’aprenentatge-servei

15 octubre, 2018
Els alumnes de tercer d’ESO comencen les activitats d’aprenentatge-servei

Dissabte, sis d’octubre, una trentena d’alumnes de tercer d’ESO van començar les activitats d’aprenentatge-servei. Amb l’exercici d’aquestes activitats, desenvoluparan la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir-ne membres actius. Aquestes activitats es concreten en col·laboracions amb diferents entitats de caire social i ciutadà. Als i les alumnes, se’ls ofereixen més de deu activitats, de les quals cal triar-ne una, que sol ocupar algunes hores d’un dia, fora de l’horari lectiu. La major part d’alumnes de l’Institut de Terrassa col·laboren amb Creu Roja; d’altres, materialitzen el seu servei en l’ajuda a la lectura de nens i nenes de primària.

El web del Departament d’Ensenyament ens explica que a l’article 16 del DECRET 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, s’hi regula el desenvolupament del Servei comunitari com una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana. El departament considera l’aprenentatge-servei com la metodologia més adient per a dur a terme aquest servei comunitari. Aquesta proposta educativa combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte. En aquest projecte els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn, amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana, i a desenvolupar el compromís cívic.

A l’Institut de Terrassa, l’aprenentatge-servei s’avalua dins de la matèria de Cultura i Valors, i amb el Crèdit de Síntesi.

Publicat per Institut de Terrassa a 3r ESO