x

CF Química

Visita de l’alumnat d’operacions de laboratori i de planta química a l’Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

24 març, 2019
Visita de l’alumnat d’operacions de laboratori i de planta química a l’Institute of Environmental Assessment and Water Research (IDAEA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Els alumnes d’operacions de laboratori i els de planta química van anar a l’ Institute of Environmental Assessment and Water Research per veure com es capten els contaminants atmosfèrics. També van anar als laboratoris per veure com s’analitzen les mostres recollides.

Publicat per Institut de Terrassa a CF Química