x

General

Preinscripció PFI

25 maig, 2020

Preinscripció a Programes de Formació i Inserció (PFI). Què cal fer?

 1. Complir els requisits d’accés:
  1. Tenir com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 anys a l’inici del programa
  2. No tenir el títol de l’ESO
  3. No participar en altres accions de formació
 2. Omplir la sol·licitud de preinscripció del 25 de maig al 5 de juny

Sol·licitud preinscripció PFI

Tenint en compte els criteris de prioritat següents: Criteris de prioritat PFI

 1. Enviar al correu de centre: a8030339@xtec.cat la següent documentació (fotografiada o escanejada) indicant a l’assumpte nom i cognom de l’alumne i PFI tèxtil:
  1. Resguard de la sol·licitud de preinscripció signada.
  2. DNI de l’alumn@  (dues cares).
  3. Llibre de família (només si l’alumne és menor d’edat).
  4. DNI/NIE del tutor (només si l’alumne és menor d’edat) (per les dues cares).
  5. Documentació que demostri els criteris al·legats a la sol·licitud. Documentació acreditativa PFI
 2. La preinscripció acaba amb la resposta de l’Institut informant si tot és correcte o si falta documentació
 3. El professorat del centre es posarà en contacte amb l’alumne per tal de fer l’entrevista personal

 

En casos excepcionals es pot demanar una cita prèvia per tal de fer la preinscripció trucant als telèfons de contacte:  645856719 i 654319082 (de 9h a 14h)

Quan vingueu al centre haureu de seguir les següents mesures de seguretat:

 • Heu de venir preferiblement, una sola persona
 • Heu de portar la documentació, si pot ser amb les fotocòpies i la sol·licitud emplenada des de casa
 • Heu de portar el vostre propi bolígraf
 • Heu de portar mascareta i guants
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona que porti la sol·licitud i la documentació.

 

Publicat per Oriol Cos a General