x

General

Pla d’Obertura 8 de juny

4 juny, 2020

Pla d’Obertura de centre (a partir del 8 de juny de 2020)

Si el proper 8 de juny Terrassa està en la Fase 2 de desescalada de la Covid19,  i d’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, l’Institut de Terrassa ha organitzat un conjunt d’activitats per a l’alumnatsempre de caràcter voluntari diferents per a cada etapa (ESO, Batxillerat i CCFF) i adaptades a les característiques de cada alumne/a i a les seves necessitats. 

D’altra banda, aquests plans queden subjectes a les mesures de seguretat que vagin establint els Departaments d’Educació i de Salut.

INSTRUCCIONS GENERALS

Cal tenir en compte que per accedir al centre són requisits imprescindibles:

1.- Portar mascareta en tot moment (a l’entrada i sortida del centre i durant tots els desplaçaments a l’interior),

excepte en el cas d’activitat lectiva a l’aula si es mantenen les distàncies de seguretat de 4m2 / alumne.

2.- Mostrar cada vegada que s’entri al centre el document signat de declaració responsable que podeu trobar en aquests enllaços:

Per alumnes menors de 18 anys   (Cal descarregar el fitxer per poder emplenar-lo)

Per alumnes majors de 18 anys    (Cal descarregar el fitxer per poder emplenar-lo)

IMPORTANT: Cal que tingueu present que la signatura del document de declaració responsable implica tenir el carnet de vacunes al dia.

Sense algun d’aquests requisits NO es podrà ACCEDIR AL CENTRE


Podeu accedir a cadascun dels plans d’obertura del centre:

Pla d’Obertura d’ESO

Pla d’Obertura de Batxillerat

Pla d’Obertura de Cicles formatius (CCFF)

 

Publicat per Oriol Cos a General