x

General

INSTRUCCIONS MATRÍCULA FPBàsica: Imatge personal CURS 2020-2021

13 juliol, 2020

1. Omplir el formulari: Formulari autoritzacions FPBàsica (Ho ha d’omplir el
pare/mare/tutor)
2. Documents que cal enviar al e-mail preinscripcio_FPBasica@iesterrassa.cat del 7 al
14 de juliol:

a. Full de matrícula 2020-2021 (amb totes les signatures de les
autoritzacions) que trobareu a la Web de l’Institut: www.insterrassa.cat
(Apartat Secretaria, Preinscripcions i matrícula, Documents per la matrícula
a FPBàsica: Imatge personal)
b. DNI de l’alumne/a juntament amb la targeta sanitària individual, si no ho
van enviar amb la preinscripció
c. DNI del pare/mare o tutor legal (almenys 1 tutor) si no ho van enviar amb la
preinscripció
d. Llibre de família (full progenitors més full alumne/a) si no ho van enviar amb
la preinscripció
e. Carnet de vacunacions
f. Resguard del pagament d’assegurança escolar, sortides i material.

Ingressar al número de compte:
BBVA ES3201828314180200025959 la quantitat de 100€
En el resguard cal fer constar:

CONCEPTE: Nom i Cognom de l’alumne/a FPBàsica
BENEFICIARI: Institut Terrassa

De manera excepcional, si no pots fer-ho telemàticament, pots demanar una
cita trucant de 9h a 14h als telèfons: 645856719 i 654319082

També podeu realitzar el pagament directament amb targeta a secretaria (en cap
cas, s’admetrà pagament en metàl·lic).

NOTA: El període de matriculació és del 2 al 4 de setembre

Publicat per Oriol Cos a General