x

Actualitat

Pla d’obertura 2020-21

6 setembre, 2020

L’actual situació de crisi sanitària ha fet necessària l’elaboració d’un pla d’organització específic per a l’Institut de Terrassa per al curs 2020-21. 


VEURE PLA D’OBERTURA 2020-21

El Pla pretén establir les bases per tal que el proper curs es pugui reemprendre amb les màximes garanties de salut i de normalitat acadèmica que la situació ens permeti.

Aquest pla ha estat elaborat tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació publicades el 30.06.2020 i les del departament de salut pel que fa a mesures de seguretat d’aplicació en centres públics. Les adaptacions curriculars i d’organització que se’n deriven es detallen en aquest document. Aquest document ha estat validat per la inspecció dels SSTT del Vallès Occidental.

Aquest Pla s’anirà actualitzant en funció de l’evolució de la pandèmia i de les millores que vagin sorgint al llarg de la seva aplicació.

Publicat per Oriol Cos a Actualitat