x

Actualitat

Pla d’obertura curs 2021-2022

30 juliol, 2021

Pla d’obertura curs 2021-2022

Institut de Terrassa

El Pla pretén establir les bases per tal que el proper curs s’iniciï amb les màximes garanties de salut i de normalitat acadèmica que la situació ens permeti.

Aquest pla ha estat elaborat tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació publicades el Maig del 2021; Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia.

Les adaptacions curriculars i d’organització que se’n deriven es detallen en aquest document.

Aquest Pla s’anirà revisant en funció de l’evolució de la pandèmia i s’anirà adaptant als canvis que vagin sorgint.

De moment el curs s’inicia amb les mesures de protecció que salut estableix i amb la gestió de la traçabilitat, dos dels pilars fonamentals que han permès fer front a la pandèmia.

DOCUMENT

Publicat per Oriol Cos a Actualitat