x

Avís legal

L’Institut de Terrassa posa a disposició dels ciutadans informació a través de la seva pàgina web www.insterrassa.cat, amb subjecció a les condicions següents:

Accés

S’aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades a la web abans d’utilitzar-la, atès que l’accés implica que la persona usuària manifesta el seu acord.
La ciutadania pot accedir-hi de forma gratuïta i no requereix de cap subscripció o registre previ.

Ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts que ofereix la web, i en conseqüència a abstenir-se de realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries als interessos públics o de tercers.

Continguts

Les dades i continguts de la pàgina web són posats a disposició de la persona usuària com a informació general, acceptant que poden contenir errors o no estar degudament actualitzats.
L’Institut pot modificar, eliminar, suspendre o introduir nous continguts, segons les seves necessitats.

Responsabilitats

L’Institut no assumeix cap responsabilitat per les possibles dificultats d’ accés a la web, interrupcions, desconnexions, demores, virus o qualsevol altre problema o errades no imputables al mateix Institut. Tampoc serà responsable de la informació que es puguin obtenir a través d’entitats externes, proveïdors o enllaços.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els elements inclosos a la web, sense caràcter limitatiu, codis, fonts, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, gràfics, aplicatius, logotips, marques, noms, són propietat de l’Institut o dels seus titulars legítims i es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Vincles o enllaços amb o des d’altres webs externes

La presència a la web de l’Institut d’enllaços a altres webs externes té caràcter merament informatiu, per tant aquesta institució no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte als seus continguts.

Protecció de dades de caràcter personal

Quan la web sol·liciti a les seves persones usuàries, en els seus formularis, per poder donar resposta a les seves demandes, dades de caràcter personal, nom i cognoms, adreces, etc., aquestes dades seran incorporades en els corresponents fitxers informatitzats, sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat exigides pel que estableix la Llei 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal i altra legislació vigent en cada cas.

Les persones usuàries que facilitin dades podran exercir tots els drets reconeguts per la normativa vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, davant l’Institut.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques que li siguin d’aplicació.
La resolució dels conflictes o controvèrsies jurídiques que es pugin generar en relació amb l’ús de la web se sotmetran als Jutjats o Tribunals del domicili de la institució que fossin competents.

Condicions generals i d’ús dels serveis d’accés als espais de connexió a la xarxa informàtica de l’Institut