x

Borsa de treball i Pràctiques

Els cicles formatius de Grau Mitjà,Grau Superior, Formació Professional Bàsica I Formació Professional Inicial inclouen estades de pràctiques obligatòries de durada variable en funció de l’estudi. A aquestes hores mínimes de Formació en Centres de Treball (FCT), se sumen les hores d’estada en empresa en cas que la formació sigui en modalitat dual, fins completar les 1000 hores.

Les empreses col·laboradores poden accedir al web Aulabora des d’on gestionem les noves ofertes de pràctiques i també de feina per exalumnes del nostre centre.
El mateix espai web serveix de plataforma d’informació de disponibilitat d’empreses per fer les pràctiques en centres de treball. Podeu accedir a aquest enllaç si voleu obtenir més informació.

Algunes dades

Inserció laboral

Els nostres tutors de pràctiques compten amb més de 350 empreses homologades que poden acollir anualment prop de 250 alumnes que han de realitzar les seves pràctiques, entre elles, al voltant 150 empreses que també col·laboren en el desenvolupament dels projectes duals.

Objectiu

Treballem en la inserció dels nostres graduats i obtenim resultats en aquesta àrea en consonància a les estadístiques generals de Catalunya: un 75% dels estudiants de grau superior i un 55% del alumnes de grau mitjà surten amb un lloc de treball de l’institut.