x

L'Institut de Terrassa facilita l'obtenció de certificacions oficials de la llengua anglesa i francesa i es seu examinadora d'aquestes proves.

Certificaciones en idiomes

Certificacions

Selecciona la pestanya amb el tipus de certificació sobre la que vols obtenir informació.

El centre ofereix, en la franja de matèries optatives, el francès com a segona llengua estrangera. Aquesta optativa, amb continuïtat al llarg de tota l’etapa educativa a l’ESO, permet als alumnes que ho desitgin presentar-se durant el 4t d’ESO a les proves DELF (B1-B2) (Diplôme d’études en langue française).

Els exàmens oficials es realitzen el mes d’abril a l’Institut de Terrassa en col·laboració amb el Lycée Français de Sabadell i el Departament d’Ensenyament.

La obtenció de la titulació B1 permet als alumnes optar per continuar el Batxillerat, en el nostre institut mateix, en qualsevol de les modalitats, amb la doble titulació Batxillerat-Baccaléaureat (Batxibac). Al final d’aquesta doble titulació s’acredita el nivell B2.

Des del curs 2003 el centre ha consolidat una col·laboració anual d’intercanvi d’alumnes de 3r d’ESO, i ara també del Batxibac, amb l’Institut “Bellevue” a Saintes (França). A partir del 2018 el centre disposa d’un auxiliar de conversa en francès.

L’Institut de Terrassa és seu oficial dels exàmens oficials de Cambridge (PET-B1 i First Certificate-B2).

El centre ofereix la llengua anglesa com a primera llengua estrangera al centre per a tots els alumnes de l’ESO i BAT. A mesura que el grau d’aprenentatge de la llengua es consolida, el centre ofereix la possibilitat d’avaluar els alumnes a través del MOC Exams. Aquest recurs s’ofereix també als CCFF.

Aquests examens MOC, simulacre de les proves oficials de Cambridge, permeten avaluar el nivell de competència de l’alumne i, per tant, la correspondència amb el nivell de les titulacions oficials. Els alumnes que superen satisfactòriament les proves MOC es poden presentar amb garanties a les proves oficials convocades en el propi centre.

Per tal de millorar la competència en llengua anglesa i preparar adequadament els exàmens oficials el centre posa a disposició dels alumnes els següents recursos:

Una aula d’idiomes específica.

Parelles lingüístiques per fomentar l’expressió oral en hores d’esbarjo.

Un auxiliar de conversa nadiu que dona suport al professorat d’anglès a l’aula i col.labora en la preparació de l’examen oficial de Cambridge.

Activitats complementàries de difusió de la cultura anglesa.

Estada d’una setmana amb famílies a Londres a 1r de Batxillerat.

Les titulacions de Cambridge (PET-First Certificate):

  • Són reconegudes a nivell Europeu
  • El nivell B2 és obligatori per a obtenir un títol universitari de Grau.
  • El nivell B2 és un requisit mínim per a l’obtenció d’una beca Erasmus.
  • La titulació DELF té una validesa permanent.
Advertència
Aquesta titulació:
  • És reconeguda internacionalment
  • El nivell B2 és obligatori per a obtenir un títol universitari de Grau.
  • El nivell B2 és un requisit mínim per a l’obtenció d’una beca Erasmus.
  • La titulació DELF té una validesa permanent.