x

Existeixen dos tipus de convalidacions

1. Les que gestiona el propi Institut de Terrassa.

2. Les que depenen del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

3. Per consultar les possibles convalidacions, ho podeu fer o bé amb les taules de convalidacions del centre o al web de la Generalitat, dintre de la fitxa de resum de cada cicle.

Convalidacions

Altres documents i enllaços d’interès relacionats amb convalidacions:

Puc fer convalidacions d´estudis?

Puc fer convalidacions d´estudis?

Hi ha tres vies per demanar una convalidació per estudir reglats, per estudis no reglats i per experiència laboral. Trobaràs tota la informació sobre equivalències i documentació necessària des d´aquests enllaços.
Més informació

Més informació

Estudis reglats

Estudis reglats

Documentació que cal presentar:
  • Instància adjunta indicant els mòduls o UF (i de quin mòdul) que es volen convalidar.
  • Certificat de notes original.
  • Certificat de nivel bàsic en prevenció de riscos laborals (convalida UF2).
Per la llengua estrangera:

Estudis no reglats

Documentació: presentar el certificat parcial d´un certificat de professionalitat. Mòdul formatiu o bé les UC emès directament pel SOC.

Per gaudir de la convalidació d´un Mòdul Professional del cicle que cursarà, cal presentar l´acreditació de totes les UC relacionades amb aquest mòdul professional.

Experiència professional

Per trobar equivalències consultar: fpinsterrassa.cat.
Convalidacions

Com quedaran les meves qualificacions?

Títols LOE

La Convalidació relacionada amb títols LOE tindrà efecte de nota numèrica 5 per a l’obtenció de la qualificació mitjana del cicle.

Cicles professionals

La Convalidació entre cicles dels mòduls professionals de Formació i Orientació Laboral i Empresa i iniciativa emprenedora, té efecte de 5 com a nota numèrica, malgrat la denominació de les UF sigui idèntica perquè són mòduls específics per a cada cicle.

Entre títols LOE

En la convalidació entre títols LOE que tinguin exactament la mateixa denominació i currículum, es traslladarà la qualificació obtinguda en el primer cicle que s’ha cursat (tant de mòdul com de UF).

Títols LOGSE

La convalidació entre títols LOGSE tindrà efecte de convalidat i no es tindrà en compte en el càlcul de la qualificació final del cicle.