x

Què és la relació escola empresa dual / pràctiques

L’Institut de Terrassa es relaciona amb més de 700 empreses i entitats de l’entorn institucional, productiu i comercial, la majoria de les quals disposen de centre de treball a Terrassa. Veure vídeo promocional. 

Aquesta relació es concreta en diversos aspectes:

1. Gestió d’estades a l’empresa dels alumnes de Cicles Formatius, en la modalitat de pràctiques i formació professional dual.
2. Programes d’innovació i transferència de coneixement en el marc Innova FP.
3. Assessorament i reconeixement de l’experiència laboral.
4. Borsa de treball mitjançant el recurs Aulabora.

Escola empresa
Escola empresa

Departament Escola-Empresa

Els nostres tutors de pràctiques compten amb més de 350 empreses homologades que poden acollir anualment prop de 250 alumnes que han de realitzar les seves pràctiques.

Els cicles que segueixen un currículum dual compten amb alumnes que completen la seva formació a les nostres instal·lacions amb la formació a l’empresa, on un tutor que els acompanya en tot moment.

Coordinem les pràctiques obligatòries i l’estada en formació dual dels alumnes dels cicles formatius de grau mitjà, superior, formació professional bàsica i formació professional inicial.

L’estada a l’empresa varia per cada cicle i ensenyament segons indica el document disponible a Drive.

Innova FP

Programa d'innovació i transferència de coneixement

El programa INNOVAFP cerca l’actualització de coneixements a la formació professional i la cooperació amb les empreses i altres organitzacions de l’entorn, mitjançant la col·laboració en el desenvolupament de projectes d’innovació i transferència de coneixement.

L’objectiu dels projectes és mantenir actualitzats els coneixements del professorat, millorar la qualitat de la capacitació de l’alumnat dels cicles formatius i contribuir a augmentar la competitivitat de les empreses i altres organitzacions.

Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. Els estudis que reconeixem són:

Cicles Formatius de Grau Superior

 • CFGS Administració i finances
 • CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
 • CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Química industrial
 • CFGS Estètica integral i benestar
 • CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell
 • CFGS Prevenció de riscos professionals

Cicles Formatius de Grau Mitjà

 • CFGM Gestió administrativa
 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
 • CFGM Estètica i bellesa
 • CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
 • CFGM Confecció i moda
 • CFGM Operacions de laboratori
 • CFGM Planta química/productes farmacèutics i cosmètics