x

Cronologia de l’Institut de Terrassa

1955

Amb la llei que estableix els estudis reglats de la Formació Professional s’inicien els estudis d’Oficialia i Maestria, principalment de tipus industrial

En aquests moments es compartia l’edifici situat al carrer Colom de Terrassa amb l’Escola de Pèrits Industrials de la ciutat.

1955
1970

1970

S’edifica el centre en la Rambla d’Ègara amb el nom d’Institut Politècnic de Formació Professional. Inicialment s’imparteixen les famílies professionals de química, administratiu, electrònica i informàtica

1960 1970

1960

L’Ajuntament de Terrassa cedeix els terrenys situats a Rambla d’Ègara per edificar l’Escola de Maestría Industrial.

1960

Escola Enginyeria Superior (C/ Colom)

1971

1971

L’edifici originalment destinat a l’Escola de Maestria al carrer Colom es reconverteix en l’Escola d’Enginyeria Superior de Telecomunicació.

Història

1990

Amb la publicació de la LOGSE (Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu) s’incorporen al centre els estudis de l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

Aquests canvis també impliquen la pèrdua de les famílies professionals de mecànica, informàtica i serveis a la producció i la incorporació de les famílies d’imatge personal, prevenció de riscos laborals i tèxtil.

1990
1960

Saintes (França)

2003

2003

S’inicia la col·laboració amb l’Institut Bellevue a Saintes (França).

2011

El centre obté la Certificació ISO 9001: 2008.

2011

INS Terrassa (2011)

2011 2016
2016

2016

El centre és validat com a certificador de les proves DELF (Diploma d’Estudis de llengüa francesa) reconegudes en el Marc Comú Europeu de referència de les Llengües (MERC).

El centre adquireix la Carta Erasmus+ que permet participar dels projectes de Mobilitat Internacional.

2017

L’edifici és ampliat amb un nou pis on s’ubiquen nous laboratoris de química i tallers de tèxtil.

Ens convertim en centre certificador dels exàmens de Cambridge English Language Assesment dins del Marc europeu comú per a les llengües.

2017
2018
2018

2018

Incorporem la doble titulació Batxillerat-Baccalaureat (Batxibac). Obtenim el reconeixement de la Certificació ISO 9001: 2015

Història
L'educació és el passaport per al futur, perquè demà pertany als que es preparen avui.
Malcolm X