x

Projecte de centre

L’Institut de Terrassa té un Projecte Educatiu vigent des del curs 2010 on es troben definits la Missió i la Visió de centre, que com a institució educativa pública que som compartim amb molts altres centres, així com altres valors que ens són propis. Al llarg d’aquests anys hem anat consolidant a més, diversos projectes d’innovació i educatius que ara ens caracteritzen i diferencien.

Projectes d’innovació

Projectes d’innovació

Projecte de Qualitat i Millora contínua

El curs 2009 vam anar implementant un sistema de gestió de la qualitat en l’àrea d’ensenyament-aprenentatge que ens va permetre obtenir la certificació de qualitat ISO-9001. Any rere any hem anat superant amb èxit la seva renovació.

Projecte de mobilitat formativa i cooperació europea i internacional

Dins del projecte de Mobilitat Internacional i com a centre amb la carta Erasmus+ des del curs 2016, alumnes de CFGM i CFGS de totes les especialitats han realitzat pràctiques a l’estranger amb destinacions com França, Bèlgica, Polònia o el Regne Unit.

Projecte d’innovació i transferència de coneixement. Innova FP

Des del curs 2016 s’han dut a terme i es potencien projectes d’Innova FP entre diferents famílies professionals i empreses que desenvolupen projectes d’interès mutu.

Programa de foment i suport de l’emprenedoria en els ensenyaments professionals

El centre forma part des del curs 2016 de la xarxa d’emprenedoria amb la finalitat d’implantar i desenvolupar estratègies metodològiques que promoguin capacitats d’emprenedoria i de creació d’empreses o d’autoocupació entre els estudiants del centre.

Projecte de sostenibilitat energètica del centre

Des del 2012 el centre ha iniciat un programa d’estalvi energètic amb l’objectiu de disminuir el consum al nostre edifici involucrant tota la comunitat educativa. Al 2015 vam arribar a un 20 % de l’estalvi elèctric només aplicant mesures relacionades amb la millora dels hàbits. Aquest estalvi s’ha reinvertit al centre amb millores en la instal·lació que han permès assolir les xifres actuals d’un 33% d’estalvi respecte als períodes anteriors al projecte.
L’institut ha fixat un full de ruta cap a la transició energètica amb l'objectiu futur de ser un centre sostenible energèticament. Que la comunitat educativa passi a ser agent i no usuària del centre és part important dels objectius d’aquest projecte.
Projectes d’educació

Projectes d’educació

Programa de formació en alternança en els ensenyaments de formació professional. FP DUAL

Hem apostat per l’alternança amb formació dual en totes les famílies professionals del centre. El temps de formació en l’institut es combina amb el d’estada a l’empresa i implica el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits en aquesta última.

En relació a les dades de la promoció 2016-2018 relatives a la formació dual al Vallès Occidental, el nostre centre ocupa la primera posició en nombre alumnes i representa el 16,5% de total de l’oferta Dual en aquest territori. El centre ha firmat convenis per formació Dual en aquest període amb 87 empreses dels diferents sectors.

Projecte de potenciació de les llengües estrangeres

Som centre examinador reconegut pel departament d’Ensenyament en el marc comú de referència de les llengües de les titulacions oficials de francès i anglès. Facilitem als nostres alumnes a partir de 4t d’ESO la preparació de les proves oficials de Cambridge en el propi centre.

Oferim, també, la possibilitat de cursar el francès com a segona llengua estrangera des de 1r curs de l’ESO i la preparació de les proves oficials de francès. Oferim també la continuïtat d’aquesta segona llengua en els estudis de batxillerat amb la doble titulació batxillerat-baccalaureat. (Batxibac)

Activitats STEM

Activitats STEM

Des del curs 2015 l’Insitut de Terrassa potencia les activitats STEM (Science Technology Engineering and Mathematics), en el marc de les seves activitats compelmentàries, entre les quals:

CanSat

Activitat de llançament d’un coet amb l‘objectiu de realitzar diverses mesures durant el descens organitzada per l’Agència Espacial Europea (ESA). El curs 2015-16 el nostre equip CanSat va ser seleccionat per a la final europea.

AstroPi

Activitat proposada per la UK Space Agency, ESA i les associacions Astro Pi i Raspberry Pi que pretén fomentar la programació de codi en llenguatge de programació Python sobre plataformes Astro Pi (Raspberry Pi). La plataforma Astro Pi està situada en l’Estació Espacial Internacional (ISS, Internacional Space Station).

En cas de ser seleccionat el codi creat pels alumnes es posa en marxa en condicions reals en la pròpia ISS.

Robòtica

Des del centre es potencien tot un seguit d’activitats tant en horari escolar com extraescolar per endinsar els alumnes en el món de la robòtica educativa.

El curs 2018 hem arribat a la final del concurs de robòtica RoboCAT i properament volem participar en la competició VEX.