x

Assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral

Aquest servei s’adreça a persones de més de 18 anys amb 2 anys d’experiència professional al sector.

Oferim un servei d’assessorament a les persones amb experiència laboral i les orientem cap a diferents alternatives de formació per tal d’assolir el seu objectiu professional.

El servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a treballadors que poden convalidar algunes Unitats Formatives amb aquesta experiència per no haver de cursar tot el currículum del cicle formatiu. El certificat de reconeixement de UFs és vàlid per a qualsevol centre de FP i IOC.

Validació de l’experiència professional

Validació de l’experiència professional

Has treballat durant anys i vols que et reconeguin acadèmicament la teva experiència laboral? Vols obtenir un certificat de professionalitat que enriqueixi el teu currículum?

Assessorament i reconeixement

Podem assessorar a professionals de qualsevol família però el certificat de reconeixement el fem de les especialitat següents:

Cicles Formatius de grau Superior Cicles formatius de Grau Mitjà
 • CFGS Administració i finances
 • CFGS Laboratori d’anàlisi i control de qualitat
 • CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Química industrial
 • CFGS Estètica integral i benestar
 • CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell
 • CFGM Gestió administrativa
 • CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
 • CFGM Estètica i bellesa
 • CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils
 • CFGM Confecció i moda
 • CFGM Operacions de laboratori
 • CFGM Planta química/productes farmacèutics i cosmètics

 

Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l’experiència professional o formació no oficial, amb la qual cosa tenen les competències, però no l’acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir la certificació oficial.

Periòdicament es convoquen procediments d’avaluació i acreditació de competències professionals. La certificació pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.